Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Tisinec.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 18.1.2024

Začiatok účinnosti 18.1.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 7 110,05 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Ing. Jozef Kačmár

Dodávateľ Obec Tisinec

Dodávateľ - Sídlo Tisinec 1, 091 01 Stropkov

Dodávateľ - IČO 00331082

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 22.2.2023

Začiatok účinnosti 22.2.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 1,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tisinec

Objednávateľ - Sídlo Tisinec 1, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00331082

Dodávateľ DACHCOM, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hviezdoslavova 1328, 091 01 Stropkov

Dodávateľ - IČO 36494909

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 1.12.2022

Začiatok účinnosti 1.12.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH 1,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ DACHCOM, s.r.o.

Objednávateľ - Sídlo Hviezdoslavova 1328, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 36494909

Dodávateľ Obec Tisinec

Dodávateľ - Sídlo Tisinec 1, 091 01 Stropkov

Dodávateľ - IČO 00331082

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 5.10.2022

Začiatok účinnosti 6.10.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH 85,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tisinec

Objednávateľ - Sídlo Tisinec 1, 091 01 Tisinec

Objednávateľ - IČO 00331082

Dodávateľ Obec Tisinec

Dodávateľ - Sídlo Tisinec 1, 091 01 Stropkov

Dodávateľ - IČO 00331082

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 12.7.2022

Začiatok účinnosti 12.7.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tisinec

Objednávateľ - Sídlo Tisinec 1, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00331082

Dodávateľ PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 8.7.2022

Začiatok účinnosti 8.7.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Dachcom

Objednávateľ - Sídlo Hviezdoslavová 1328, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 36494909

Dodávateľ Obec Tisinec

Dodávateľ - Sídlo Tisinec 1, 091 01 Stropkov

Dodávateľ - IČO 00331082

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o zriadení vecného bremena, Obec Tisinec - Dachcom, s.r.o.
Zmluva o zriadení vecného bremena, Obec Tisinec - Dachcom, s.r.o.

Dátum podpísania 22.6.2022

Začiatok účinnosti 23.6.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tisinec

Objednávateľ - Sídlo Tisinec 1, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00331082

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 22.2.2022

Začiatok účinnosti 22.2.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tisinec

Objednávateľ - Sídlo Tisinec 1, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00331082

Dodávateľ Ministerstvo životného prostredia SR, SAŽP

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 26.1.2022

Začiatok účinnosti 26.1.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Tisinec

Objednávateľ - Sídlo Tisinec 1, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00331082

Dodávateľ Alphabet group s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Tisinec

Objednávateľ - Sídlo Tisinec 1, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00331082

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 23.12.2021

Začiatok účinnosti 23.12.2021

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Tisinec

Objednávateľ - Sídlo Tisinec 1, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00331082

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Tisinec

Objednávateľ - Sídlo Tisinec 1, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00331082

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy