Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Tisinec.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o zriadení vecného bremena

DACHCOM

1,00 €

22.2.2023

Začiatok účinnosti 22.2.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.2.2023

Suma s DPH 1,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tisinec

Objednávateľ - Sídlo Tisinec 1, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00331082

Dodávateľ DACHCOM, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hviezdoslavova 1328, 091 01 Stropkov

Dodávateľ - IČO 36494909

Prílohy

Zmluva o zriadení vecného bremena

ID: 2022/010 – Obec Tisinec

1,00 €

1.12.2022

Začiatok účinnosti 1.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.12.2022

Suma s DPH 1,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ DACHCOM, s.r.o.

Objednávateľ - Sídlo Hviezdoslavova 1328, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 36494909

Dodávateľ Obec Tisinec

Dodávateľ - Sídlo Tisinec 1, 091 01 Stropkov

Dodávateľ - IČO 00331082

Prílohy

Kúpna zmluva Obec Tisinec – Milan Vaľko

Obec Tisinec

85,80 €

10.10.2022

Začiatok účinnosti 6.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.10.2022

Suma s DPH 85,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tisinec

Objednávateľ - Sídlo Tisinec 1, 091 01 Tisinec

Objednávateľ - IČO 00331082

Dodávateľ Obec Tisinec

Dodávateľ - Sídlo Tisinec 1, 091 01 Stropkov

Dodávateľ - IČO 00331082

Prílohy

Zmluva o municipálnom úvere – eurofondy – dodatok č.3

PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA a.s.

12.7.2022

Začiatok účinnosti 12.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tisinec

Objednávateľ - Sídlo Tisinec 1, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00331082

Dodávateľ PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

Prílohy

Zmluva o zriadení vecného bremena, Obec Tisinec – Dachcom, s.r.o.

Obec Tisinec

8.7.2022

Začiatok účinnosti 8.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Dachcom

Objednávateľ - Sídlo Hviezdoslavová 1328, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 36494909

Dodávateľ Obec Tisinec

Dodávateľ - Sídlo Tisinec 1, 091 01 Stropkov

Dodávateľ - IČO 00331082

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o zriadení vecného bremena, Obec Tisinec - Dachcom, s.r.o.
Zmluva o zriadení vecného bremena, Obec Tisinec - Dachcom, s.r.o.

Zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie na novú materskú školu Tisinec

22.6.2022

Začiatok účinnosti 23.6.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tisinec

Objednávateľ - Sídlo Tisinec 1, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00331082

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí NFP „Vybudovanie zberného dvora v obci Tisinec“

Ministerstvo životného prostredia SR

22.2.2022

Začiatok účinnosti 22.2.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.2.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tisinec

Objednávateľ - Sídlo Tisinec 1, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00331082

Dodávateľ Ministerstvo životného prostredia SR, SAŽP

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva obec Tisinec – Alphabet group s.r.o. vytvorenie mobilnej aplikácie pre www.tisinec.sk

Alphabet group s.r.o.

26.1.2022

Začiatok účinnosti 26.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.1.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Tisinec

Objednávateľ - Sídlo Tisinec 1, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00331082

Dodávateľ Alphabet group s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva Obec Tisinec – Martin Bystrianin

23.12.2021

Začiatok účinnosti 23.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.12.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Tisinec

Objednávateľ - Sídlo Tisinec 1, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00331082

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva na stavebný dozor „vybudovanie zberného dvora Tisinec“ medzi obec Tisinec-Priemstav

16.11.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Tisinec

Objednávateľ - Sídlo Tisinec 1, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00331082

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy