Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Tisinec.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí NFP „Vybudovanie zberného dvora v obci Tisinec“

Ministerstvo životného prostredia SR

22.2.2022

Začiatok účinnosti 22.2.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.2.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tisinec

Objednávateľ - Sídlo Tisinec 1, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00331082

Dodávateľ Ministerstvo životného prostredia SR, SAŽP

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva obec Tisinec – Alphabet group s.r.o. vytvorenie mobilnej aplikácie pre www.tisinec.sk

Alphabet group s.r.o.

26.1.2022

Začiatok účinnosti 26.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.1.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Tisinec

Objednávateľ - Sídlo Tisinec 1, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00331082

Dodávateľ Alphabet group s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva Obec Tisinec – Martin Bystrianin

23.12.2021

Začiatok účinnosti 23.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.12.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Tisinec

Objednávateľ - Sídlo Tisinec 1, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00331082

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva na stavebný dozor „vybudovanie zberného dvora Tisinec“ medzi obec Tisinec-Priemstav

16.11.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Tisinec

Objednávateľ - Sídlo Tisinec 1, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00331082

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva na dodávku kontajnerov „vybudovanie zberného dvora Tisinec“ medzi obec Tisinec- Unikov Nitra

15.11.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Tisinec

Objednávateľ - Sídlo Tisinec 1, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00331082

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

2 zámenná zmluva medzi obec Tisinec a Agáta Jakubová

31.10.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Tisinec

Objednávateľ - Sídlo Tisinec 1, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00331082

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

dodatok č.1 – ocenený rozpočet

31.8.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Tisinec

Objednávateľ - Sídlo Tisinec 1, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00331082

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy