Preskočiť na obsah

Symboly obce

Erb obce Tisinec tvorí

V červenom poli štítu na žltej (zlatej) pôde stojaci biely (strieborný) kosec so žltým (zlatým) kosiskom a bielou (striebornou) kosou, po stranách v ľavo s tromi a v pravo dvomi žltými (zlatými) obilnými klasmi.

Štít:  neskorogotický
Podkladom pre tento návrh bola obecná pečať, pochádzajúca
z druhej polovice 19. storočia.Odtlačok pečate z roku 1868 je uložený
v Krajinskom archíve v Budapešti v zbierke pečatí. V strede pečate
je vyobrazená stojaca mužská postava, v ľavej ruke drží kosu
s tromi obilnými klasmi na jednej a dvomi na druhej strane.
V obvode sa nachádza rukopis s názvom Tisinecz – Kkozség (atalos) Pecsétje 1868.

Vlajka obce

Pozostáva z šesť pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, žltej a červenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je trom cípmi, t.j. dvoma zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.