PHSR

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Tisinec na roky 2016 – 2025

Zverejnené 4. decembra 2021.
Bez úpravy .