Obecné zastupiteľstvo v Tisinci

A . z r i a ď u j e

komisie, a to :

komisia pre verejný poriadok

komisia pre ekonomiku a majetok

komisia pre šport

komisia kultúrna

komisia povodňová a evakuačná

B . v o l í

a) predsedu komisie

komisia pre verejný poriadok – Čakurda František

komisia pre ekonomiku a majetok – Ján Prusák

komisia pre šport – Pališin Pavol

komisia kultúrna – Gabriela Štefančíková

komisia povodňová a evakuačná – Ing. Lukáš Vysokaj

b) členov komisie : členovia komisie sú zvolení všetci poslanci obecného zastupiteľstva s výnimkou predsedu danej komisie