Preskočiť na obsah

Všeobecné záväzné nariadenie obce Tisinec č.1/2024 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce