Zverejnenie zámeru odpredania časti parcely KNC 266/1 k.ú. Tisinec

Zverejnené
9. októbra 2020
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2020/03

Prílohy