Preskočiť na obsah

Zverejnenie zámeru odpredania časti parcely KNC 266/1 k.ú. Tisinec