Referendum 21.01.2023

Zverejnené
11. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
10. novembra 2022 − 30. novembra 2022
Kategória

V obci Tisinec má jeden volebný okrsok

adresa: budova OcÚ, Tisinec 1, 091 01 Stropkov

Prílohy