Organizačno-technické zabezpečenie referenda

Zverejnené
11. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
11. novembra 2022 − 21. januára 2023
Kategória

OTZ referenda konaného 21.01.2023

Prílohy