Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Tisinec.

PETÍCIA ZA SVIDNÍCKU NEMOCNICU

Vzhľadom na fakt, že pripravovaný návrh optimalizácie siete nemocníc v rámci Slovenskej republiky nezaručí dostupnosť zdravotnej starostlivosti v základnej spádovej oblasti Nemocnice arm. gen. L. Svobodu Svidník, a.s. a naopak prehĺbi regionálne rozdiely, žiadame Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky o zachovanie regionálneho charakteru nemocnice s poskytovaním akútnej zdravotnej starostlivosti. Petíciou žiadame: zachovať Nemocnicu arm. gen. L. Svobodu Svidník,… Čítať viac