Projekt pozemkových úprav v obci Tisinec

21.2.2022 zverejnil/a tisinec_obec.

Kategória

Zverejnenie registra pôvodného stavu.

Register pôvodného stavu je sprístupnený v kancelárii OcÚ Tisinec