Projekt pozemkových úprav v obci Tisinec

Kategória

Zverejnenie registra pôvodného stavu.

Register pôvodného stavu je sprístupnený v kancelárii OcÚ Tisinec

Zverejnené 21. februára 2022.
Upravené 22. februára 2022.