Zber elektro odpadu v obci Tisinec

zvoz sa uskutoční 3.5.2022 o 8:30 hodine

Zverejnené 29. apríla 2022.
Bez úpravy .