Špeciálne hlasovanie vo voľbách 29.10.2022

telefonický kontakt na zapisovateľa:

Anna Kačmarová

telefón : 0905772973

Zverejnené 25. októbra 2022.
Upravené 16. decembra 2022.