Preskočiť na obsah

Jarné odkaľovanie vodovodu 12.3.2024 – 15.3.2024

Zverejnené 12.3.2024.

Upozorňujeme odberateľov vody z obecného vodovodu, že v utorok 12. marca až do piatku 15. marca v čase od 09:00 do 15:00 bude prebiehať jarné odkaľovanie obecného vodovodu.

Odkaľovanie rozvodnej vodovodnej siete je základnou činnosťou cyklickej údržby vodovodnej siete a je potrebné ako pre zaistenie požadovanej kvality pitnej vody, tak aj pre ochranu vodovodného potrubia pred účinkami korózie a jeho zanesenia korozívnymi produktmi a inkrustami.

Hoci je pitná voda dodávaná verejným vodovodom kvalitná a spĺňa prísne požiadavky platných predpisov, dochádza pri jej styku s rôznymi materiálmi potrubí a pri zmenách tlaku počas distribúcie vody k viacero fyzikálnym, chemickým a aj mikrobiologickým procesom. Výsledkom je tvorba zrazenín železa, zrazenín vodného kameňa a ďalších nerozpustných zlúčenín. Tieto procesy môžu spôsobiť nežiaduce zmeny v chemických a biologických vlastnostiach vody, napr. problémy s farbou vody, zákalom, prítomnosťou mechanických nečistôt, s chuťou a pachom vody. Obzvlášť v dnešnej dobe, kedy sa spotreba pitnej vody znižuje, dochádza k predlžovaniu doby zdržania vody v distribučnej sieti, k zníženiu rýchlosti prúdenia vody v potrubí a k poklesu koncentrácie voľného chlóru.

Odkaľovanie je prepláchnutie potrubia prúdom vody, ktorý strháva zo stien potrubí všetky usadeniny, sedimenty a biofilm, čím udržuje povrch vodovodného potrubia hladký a čistý. Pri odkaľovaní sa voda vypúšťa z vodovodných potrubí vonku buď na okolitý terén alebo do kanalizácie. Odkaľovanie sa vykonáva min. 2-krát ročne alebo podľa aktuálnej kvality vody. Veľký prietok vody pri odkaľovaní môže spôsobiť dočasné ovplyvnenie tlaku a prietoku vody a ku krátkodobému zhoršeniu kvality vody vplyvom uvoľnených nečistôt.

Za pochopenie a trpezlivosť ďakujeme.