Preskočiť na obsah

Vyplácanie nájomného Podieľnickým družstvom Ondava

Zverejnené 23.9.2022.

Kategória

Počnúc dňom 28.09.2022 začína PD Ondava vyplácať nájomné za poľnohospodársku pôdu

pondelok – štvrtok , v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod.

v piatok v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod.

ďakujeme za pozornosť