Preskočiť na obsah

Mimoriadna situácia zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu v obci Tisinec

Zverejnené 30.6.2022.

Na základe rozhodnutia krízového štábu , vyhlasujem mimoriadnu situáciu zásobovania pitnou vodou z verejného vodovodu obce Tisinec.

Z okamžitou platnosťou do odvolania zakazujem polievanie trávnikov a plnenie bazénov pitnou vodou z obecného vodovodu. Neuposlúchnutie bude trestané v zmysle platných právnych predpisov a zákonov SR.